GEMEINSCHAFTSBILDUNG - Das ORIGINAL von Peck-

1. Workshop in Prag (Englisch/Tschechisch/Deutsch), Infod Vytváření společenství 20.-22.9. 2013.pdf

Download.

2. Workshop bei Prag (Englisch/Tschechisch): 28.02- 02.03.2014


3. Workshop bei Prag (Englisch/Tschechisch): 28.-30. Nov. 2014 mit Hana Perglerová/Sabine Bartscherer

4. Facilitator-Training 2016 

 

 

 Das Buch in tschechisch. M. Scott Peck ist dort sehr populär.

 

SEMINÁŘ AUTENTICKÝCH VZTAHŮ VE SKUPINĚ, LORIEN 28. 2. - 2. 3. 2014 (2,5 DNE, PÁ-NE)

Bude to hodně výjimečná příležitost, (jedna z mála v České Republice), na vlastní kůži zažít proces tvorby autentických vztahů. Seminář povedou zkušení zahraniční lektoři, kteří takto provázejí zájemce v Evropě a Severní Americe.

Facilitátoři:

Sabine Bartscherer (Bavorsko, DE) a Nadja Sumichrast (Vídeň, AT)

page1image4112 page1image4272

Tento workshop organizuje Lorienské společenství (10 dospělých) nejen pro členy své komunity. Otevíráme kruh za naše vlastní hranice a zveme tímto účastníky z jiných skupin ke sdílení a nabytí procesních zkušeností. Dále zveme i jednotlivce, které prostě a jednoduše zajímá problematika autentického soužití a komunikace s druhými lidmi, ať už sami působí kdekoliv.

page1image7560
page1image7720

Představení facilitátorů viz. text níže.

Čtyři fáze cesty, na kterou se vydáváme:

1. FÁZE: Pseudokomunita
2. FÁZE: Chaos
3. FÁZE: Prázdnota
4.
FÁZE: Naplňující pocit pravé autenticity neboli vznik SPOLEČENSTVÍ

Co můžete očekávat:

Cílem tohoto workshopu je získat vhled a dovednost překlenout vztahové a individuální rozdíly mezi účastníky a dosáhnout vzájemné vztahové shody, vyvěrající z osobní autenticity každého člena kruhu.

Jedná se o prožitkový seminář, který spoluvytváří všichni účastníci svými autentickými výpověďmi o svých pocitech a názorech, týkajících se sebe sama, společenství či jednotlivců ve skupině.

SPOLEČENSTVÍ není myšlenková konstrukce, ani představa v jakémkoliv smyslu. SPOLEČENSTVÍ = POCIT. Když jej účastník pocítí, jeho hlava přestane klást otázky nebo řešit problémy. Vzniká bezpečný prostor pro to, aby člověk mohl zůstat zranitelný ve své otevřenosti s druhými.

Je třeba pochopit, jaké podmínky musejí být splněny, aby spolu lidé mohli účinně komunikovat a

page1image17488 page1image17648

vytvořit SPOLEČENSTVÍ.

Proces:

Proces se celý odehrává ve vzájemné komunikaci v kruhu vsedě buď na židli, nebo na polštářích a matraci na zemi.
Také se doporučuje po každé přestávce měnit místa a rozsazení sdílejících. Své místo si volí každý sám. Účastníci jsou vždy dopředu seznámeni s časem a průběhem dění, vše koordinují facilitátoři.

Kdo zrovna mluví, zároveň vede i kruh. Facilitátor kruh nevede přímo, pouze koriguje, pokud možno nechává dění plynout. Platí zde, že kruh se stává spojovací a formovací silou. Zrcadlem sebe v druhých lidech.

page1image23216

Co neočekávejte:

Cílem tohoto workshopu není řešit problematiku praktických (technických) problémů, ke kterým je třeba zaujmout postoj vždy, když pohromadě a na jednom místě žije skupina jedinců se společným záměrem. Tyto praktické věci se skvěle řeší právě po skončení procesu!!

Nejedná se o žádný vzdělávací seminář, kde byste se dozvěděli teorie a další praktické nástroje k tvorbě společenství. (Jediný zde použitý praktický nástroj bude právě výše popsaný proces tvorby vztahů).

Zdroj inspirace a původ informací:

Samotnou strukturu a způsob skupinové práce popsal známý americký psychoterapeut M. Scott

page2image5960 page2image6120

Peck, vše je popsáno v knize V JINÉM RYTMU (Vytváření společenství).

http://www.kosmas.cz/knihy/168267/v-jinem-rytmu/.
Stránky zabývající se problematikou a proc
esem budování společenství v ČR http://komunity.webnode.cz/

Zajímavost nebo úskalí?

V ČR ani na Slovensku není znám případ, že by jakákoliv praktikující komunita prošla všechny 4 fáze zdárně až do čtvrté a tyto potom sdílela v praktickém životě. Komunity se většinou někde na cestě rozpadnou (rozmělní), neboť postrádají potřebnou strukturu, stejně jako dostatečnou schopnost integrace a sebereflexi na výzvy, které se před takovouto skupinou zpravidla objevují. Může tomu tak být proto, že k vytvoření pravého společenství je třeba "něco extra" než pouhá idea, dávka nadšení nebo jisté strategie či teorie všeho druhu.

Podmínky účasti, cena, ubytování a strava:

Účast na tomto semináři není podmíněna jakoukoliv předchozí znalostí nebo zkušeností s tímto procesem.
Účast na tomto semináři zároveň nevylučuje již dříve získané znalosti nebo předchozí účast na podobném procesu.

Sraz je v pátek 28. 2. 2014 okolo 9:15h, abychom v 10:00h mohli začít.
Ukončení
je v neděli 2. 3. 2014 kolem oběda.
Není možné začínat později ani končit dříve, pokud tak neučiní souhlasně celá skupina
!!!!

Cena: 3300,- Kč se zasláním celé částky nebo zaplacením zálohy 2000,- Kč do 14. 2. 2014 na účet Cena: 3700,- Kč po 15. 2. 2014 nebo při platbě hotově na místě
Číslo účtu: 856590001/5500

V ceně jsou zahrnuty 2 noclehy ve vlastním spacáku na matraci (jsou k dispozici) v sále.

page2image19384 page2image19544 page2image19704 page2image19864

Strava není v ceně. Na stravu se všichni vzájemně složíme a společně si budeme vařit v lorienské kuchyni.

Storno poplatky:
400 Kč do 14. 2. 2014., záloha při odhlášení po tomto datu propadá.
Důvodem je finanční náročnost celou akci zrealizovat (záloha lektorům se zasílá 2 měsíce před seminářem).

Přihlášky:

Sdělte a zašlete nám prosím vaše celé jméno, telefon, email, místo (město), kde žijete, na

lorien2012@seznam.cz

page2image24608 page2image24768

 

S sebou pohodlné volné oblečení a přezůvky. Na místě jsou sprchy, možnost uvařit si čaj nebo kávu.
V
pátek je možno si nakoupit pro vaše domácí potřeby a po dohodě i pro společné vaření bio- potraviny v místní vzorkové prodejně Country Life.

Místo události: Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice 80, 26601 Beroun, http://mad.ly/713d83 Jak se k nám dostanete:

page3image4120 page3image4280

Autem z Prahy dálnice směr Plzeň, exit Loděnice, z exitu hned vlevo a následně hned vpravo. Po cca 300 metrech zahnout doleva, na rohovém domě je směrovka COUNTRY LIFE tu sledujte po celý zbytek jízdy až k nám. Tzn. v Nenačovicích na hlavní křižovatce se dát vlevo, nahoru do kopce a pak doleva směr COUNTRY LIFE - jsou to naši sousedé.

Po předchozí dohodě možnost vyzvednutí z autobusové zastávky v Loděnici, cca 4km daleko.

Důležitá pomoc pro zdar celé akce:

Na tlumočení do češtiny se budou střídavě podílet dvě překladatelky: Miroslava Veselá http://www.frauentreff.cz/
Zorka Rossmannová http://www.zivaporadna.cz/

Organizátor: Pavel Valenta, +420 777 230 880, email: lorien2012@seznam.cz

page3image10632 page3image10792 page3image10952 page3image11112 page3image11272

Sabine Bartscherer

Ročník 1966, architektka, lektorka a facilitátorka vytváření společenství. 2004 až 2010 vede projekt bydlení u Vídně a 2010 se stává spoluzakladatelkou životního společenství zámek Oberbrunn. Vzdělání facilitátorka v procesu vytváření společenství podle Scotta Pecka u Hoper & Brase, Bertens & Kanters a na workshopech FCE (USA). Zkušenosti cca 60 workshopů po celém světě (kromě německého také v anglickém a francouzském jazyce). Žije od roku 2010 s jejím synem ve vesnickém společenství u Chiemsee, Bavorsko.

Nadja Sumichrast narozena 1970 ve Vídni, 23 let v Londýně, kde v roce 2008 vzdělání na CB - Facilitátorku. Studium Chemie, vzdělání v herectví, povolání: medicínské překlady a průzkum trhu. Žije tohoto času ve Vídni.